Predstavitelia

1.1.
      Grécka literatúra


          Homér – hrdinské eposy Ilias a Odysea


          Sofokles – tragédie Antigona, Kráľ Oidipus


          Euripides – tragédie Medea, Bakchantky


          Aischylos – tragédia Pripútaný Prometeus


          Aristofanes – komédie Lysistrate, Ženský snem


          Sapfo – osobná (intímna) lyrika, ódy


          Anakreón – osobná lyrika


          Ezop – bájky

1.2.
      Rímska literatúra


          Plautus – komédia Chvastavý vojak, Komédia o hrnci


          Seneca – filozofické spisy, autor tragédií


          Cicero, Caesar – rétorika – založili historiografiu (písanie historických prác)


          Vergílius – pastierske spevy Buccolica, roľnícke spevy Georgica, epos Aeneas


          Horatius – príležitostná lyrika Ódy, Satiry, Listy


          Ovídius – ľúbostná lyrika, Metamorfózy